În atenția membrilor de sindicat,
Vă trimit propunerile de plan-cadru aflate în consultare publica pana la
sfărșitul lunii ianuarie.
Va rugăm să transmiteți opțiunea cu privire la unul dintre cele trei
planuri-cadru, cu argumentele corespunzătoare, până duminică, 21 ianuarie 2018, pentru a fi înaintate către F.S.L.I.