Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, prin intermediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a solicitat Ministerului Educației Naționale modificarea Ordinului 5562/2011 care prevede modalitatea de echivalare a creditelor profesionale transferabile obținute în urma obținerii gradelor didactice, a cursurilor de reconversie profesională, a cursurilor postuniversitare și de doctorat. Adresa mai jos atașată evidențiază faptul că nicio universitate nu emite certificatele de perfecționare în timp util, pentru ca personalul didactic să poată depune documentația necesară echivalării creditelor, în perioada prevăzută la art. 13, din ordinul mai sus menționat, făcând astfel imposibilă echivalarea cursurilor de perfecționare în credite profesionale transferabile.

adresa minister credite