Urmare a demersurilor făcute de către președintele U.S.L.I. Gorj, dl. prof. Huică Constantin, pe lângă comandamentul Poliției Județene Gorj, s-a hotărât ca certificatul de integritate să se obțină de către instituția de învățământ. Detalii privind modul de obținerea a acestui document vor primi conducătorii instituției de învățământ în cursul zilei de miercuri, 2 octombrie, la ședința cu directorii!