În atenția membrilor de sindicat ai U.S.L.I. Gorj,

Vă aducem la cunoștință că zilele de 27.12.2017 și 3.01.2018 sunt zile libere, conform Contractului Colectiv de Muncă semnat la nivel județean și la nivel de unități. Așadar, zilele mai sus menționate, nu constituie zile de activitate.

B.O. al U.S.L.I. Gorj